Underbara Bjäre

Vackra Bjärehalvön kan stoltsera med flera börsnoterade bolag. Vi besökte nyligen två av dessa: Lindab i Grevie och Nordic Waterproofing i Höganäs.

Lindab har funnits i Grevie sedan slutet av 1950-talet. Koncernen har över 5 000 medarbetare i 32 länder och omsatte sannolikt en bit över 9 miljarder kronor under 2018. Den exakta siffran får vi när bolaget publicerar bokslutskommunikén den 13 februari. Verksamheten är numera indelad i tre affärsområden: Ventilation Systems (ventilationslösningar), Profile Systems (diverse stålprofiler för byggnader, till exempel takplåt och stuprör) och Building Systems (stålkonstruktioner för framför allt industri- och lagerlokaler).

Bolaget har en imponerande produktionsstruktur och bra distribution i Europa. Dessutom är varumärket starkt, så det finns positiva egenskaper att bygga värde på. Anläggningen och produktionen i Grevie är imponerande, inte minst det nya distributionscentret på 10 600 kvadratmeter varav det automatiska höglagret disponerar ungefär hälften. Höglagret består av 21 500 pallplatser och är 23 meter högt.

Huvudmarknaden för Lindab är kommersiella fastigheter som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för resterande del. Norden är den viktigaste marknaden med närmare hälften av omsättningen. Västeuropa står för cirka en tredjedel. Resterande del kommer främst från Central- och Östeuropa där Building Systems har ungefär hälften av sin försäljning.

Lindabs nyckelventilationsprodukt – rundluftsystem – ger högre energieffektivitet jämfört med de rektangulära kanalsystem som dominerar de flesta marknader utanför Norden. Tunnplåt är den huvudsakliga insatsvaran. Kundbasen är väldigt fragmenterad med 24 000 kunder där den största representerar endast 1 procent av försäljningen.

Det som lockar oss med Lindab är den förbättringspotential som rimligtvis bör finnas i bolaget. Det är ett turnaround-case, helt enkelt. Ola Ringdahl började som vd i somras och har en förbättringsplan som vi räknar med kommer att synas i siffrorna gradvis under året. Bolaget ska, i alla fall på pappret, kunna generera en rörelsemarginal på 9–10 procent på sikt, jämfört med dagens 6–6,5 procent.

Det andra besöket var hos Nordic Waterproofing, som är ett lite missförstått byggrelaterat bolag. Det tillverkar takpapp som används till framförallt platta tak. Bolaget grundades 2011 genom sammanslagningen av Trelleborgs och Lemminkäinens tätskyddsverksamheter och börsnoterades i juni 2016.

Produktionen sker i Danmark, Finland och Sverige och verksamhet finns i nio europeiska länder. Omsättningen uppgår till cirka 2,6–2,7 miljarder kronor och efter ett flertal förvärv har koncernen nu fler än 1 100 anställda. Ledningsgruppen är på åtta personer och alla utom en har ett betydande aktieägande i bolaget.

Bolaget verkar på en relativt stabil marknad med ett fåtal säljare av produkten och väldigt många små kunder, vilket ger bra prisdisciplin. I Norden finns det egentligen bara tre varumärken för taktätskikt, Mataki, Trebolit (som båda ägs av Nordic Waterproofing) och Icopal. Marknadsandelarna har varit relativt stabila historiskt. Något förenklat går 60 procent av försäljningen till kommersiella fastigheter och 40 procent till bostäder. 60 procent av försäljningen är renovering och 40 procent nybyggnation. Under finanskrisen för tio år sedan sjönk renoveringssegmentet väldigt blygsamt, vilket tyder på att koncernen borde kunna hantera en sämre konjunktur relativt väl. Dessutom är endast cirka 20 procent av kostnaderna fasta. I och med att produkterna är tunga och dyra att frakta finns ingen lågkostnadskonkurrens från Asien. En riskfaktor som är värd att ta upp är att bolagets råvarukostnader korrelerar väl med oljepriset.

Bolaget har en stark marknadsposition och hög avkastning på kapitalet (på cirka 15 procent). Bruttomarginalen på närmare 30 procent visar på ett högt värdeskapande.

Det är framförallt fortsatta förvärv som ska driva vinsttillväxten framgent, bedömer vi. Bolaget har genomfört sju förvärv de senaste två åren, som tillsammans ökat omsättningen med cirka 30 procent. Och fler lär det bli. Förvärv som kompletterar den befintliga verksamheten och skapar intäktssynergier.

Författare

Mattias Eriksson
Portfolio Manager