Underbara Bjäre

Vackra Bjärehalvön kan stoltsera med flera börsnoterade bolag. Vi besökte nyligen två av dessa: Lindab i Grevie och Nordic Waterproofing i Höganäs.

Lindab har funnits i Grevie sedan slutet av 1950-talet. Koncernen har över 5 000 medarbetare i 32 länder och omsatte sannolikt en bit över 9 miljarder kronor under 2018. Den exakta siffran får vi när bolaget publicerar bokslutskommunikén den 13 februari. Verksamheten är numera indelad i tre affärsområden: Ventilation Systems (ventilationslösningar), Profile Systems (diverse stålprofiler för byggnader, till exempel takplåt och stuprör) och Building Systems (stålkonstruktioner för framför allt industri- och lagerlokaler).

Bolaget har en imponerande produktionsstruktur och bra distribution i Europa. Dessutom är varumärket starkt, så det finns positiva egenskaper att bygga värde på. Anläggningen och produktionen i Grevie är imponerande, inte minst det nya distributionscentret på 10 600 kvadratmeter varav det automatiska höglagret disponerar ungefär hälften. Höglagret består av 21 500 pallplatser och är 23 meter högt.

Huvudmarknaden för Lindab är kommersiella fastigheter som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för resterande del. Norden är den viktigaste marknaden med närmare hälften av omsättningen. Västeuropa står för cirka en tredjedel. Resterande del kommer främst från Central- och Östeuropa där Building Systems har ungefär hälften av sin försäljning.

Lindabs nyckelventilationsprodukt – rundluftsystem – ger högre energieffektivitet jämfört med de rektangulära kanalsystem som dominerar de flesta marknader utanför Norden. Tunnplåt är den huvudsakliga insatsvaran. Kundbasen är väldigt fragmenterad med 24 000 kunder där den största representerar endast 1 procent av försäljningen.

Det som lockar oss med Lindab är den förbättringspotential som rimligtvis bör finnas i bolaget. Det är ett turnaround-case, helt enkelt. Ola Ringdahl började som vd i somras och har en förbättringsplan som vi räknar med kommer att synas i siffrorna gradvis under året. Bolaget ska, i alla fall på pappret, kunna generera en rörelsemarginal på 9–10 procent på sikt, jämfört med dagens 6–6,5 procent.

Det andra besöket var hos Nordic Waterproofing, som är ett lite missförstått byggrelaterat bolag. Det tillverkar takpapp som används till framförallt platta tak. Bolaget grundades 2011 genom sammanslagningen av Trelleborgs och Lemminkäinens tätskyddsverksamheter och börsnoterades i juni 2016.

Produktionen sker i Danmark, Finland och Sverige och verksamhet finns i nio europeiska länder. Omsättningen uppgår till cirka 2,6–2,7 miljarder kronor och efter ett flertal förvärv har koncernen nu fler än 1 100 anställda. Ledningsgruppen är på åtta personer och alla utom en har ett betydande aktieägande i bolaget.

Bolaget verkar på en relativt stabil marknad med ett fåtal säljare av produkten och väldigt många små kunder, vilket ger bra prisdisciplin. I Norden finns det egentligen bara tre varumärken för taktätskikt, Mataki, Trebolit (som båda ägs av Nordic Waterproofing) och Icopal. Marknadsandelarna har varit relativt stabila historiskt. Något förenklat går 60 procent av försäljningen till kommersiella fastigheter och 40 procent till bostäder. 60 procent av försäljningen är renovering och 40 procent nybyggnation. Under finanskrisen för tio år sedan sjönk renoveringssegmentet väldigt blygsamt, vilket tyder på att koncernen borde kunna hantera en sämre konjunktur relativt väl. Dessutom är endast cirka 20 procent av kostnaderna fasta. I och med att produkterna är tunga och dyra att frakta finns ingen lågkostnadskonkurrens från Asien. En riskfaktor som är värd att ta upp är att bolagets råvarukostnader korrelerar väl med oljepriset.

Bolaget har en stark marknadsposition och hög avkastning på kapitalet (på cirka 15 procent). Bruttomarginalen på närmare 30 procent visar på ett högt värdeskapande.

Det är framförallt fortsatta förvärv som ska driva vinsttillväxten framgent, bedömer vi. Bolaget har genomfört sju förvärv de senaste två åren, som tillsammans ökat omsättningen med cirka 30 procent. Och fler lär det bli. Förvärv som kompletterar den befintliga verksamheten och skapar intäktssynergier.

Författare

Mattias Eriksson
Portfolio Manager

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.

Dr. Stefan Åsbrink

Kapitalförvaltare Coeli Multi Asset Fund

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 år i branschen
 • Dr i Ekonometri från Handelshögskolan i Stockholm
 • Lic i Nationalekonomi från Uppsala Universitet
 • Civilekonom i Finansiell Ekonomi från Uppsala Universitet

Dr. Stefan Åsbrink, är ansvarig portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Multi Asset.  Stefan har mer än 20 års erfarenhet som senior portföljförvaltare och över 15 års erfarenhet som kapitalförvaltningschef/CIO. Tidigare har han arbetat på bland annat SEB, Skandia och DNB. Stefan har förvaltat ett brett spektrum av fonder såsom StatArb, Systematic Equity Long/Short, Systematic Global Macro samt olika typer av options/derivatfonder. Stefan har en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har forskat inom områdena dynamisk makroanalys, options/derivatvärdering, portföljkonstruktion och riskkontroll. Ett antal av Stefans vetenskapliga artiklar har publicerats i akademiska tidskrifter.