Coeli Global Selektiv

Coelis globalfond har världens finaste bolag

Coeli Global Selektiv är en aktivt förvaltad globalfond. Förvaltningsstrategin fokuserar på att hitta bolag av hög kvalitet med goda framtidsutsikter och en attraktiv värdering. Genom att koncentrera portföljen kan fonden fokusera enbart på de mest framgångsrika bolagen globalt. I urvalsprocessen lägger förvaltarna stor vikt vid att identifiera de faktorer som kan driva ett bolags lönsamma tillväxt.

Aktivt förvaltad globalfond

  • Koncentrerad portfölj, alltid mellan 25-35 bolag
  • Stark historisk avkastning
  • Investerar inte i företag som producerar alkohol, olja & gas, tobak eller vapen  (> 5% av omsättning)

Håll dig uppdaterad på Coelis globalfond genom att läsa förvaltarkommentar och produktblad.

Fondfakta

Startdatum

2014-11-28

Förvaltare

Andreas Brock & Henrik Milton

Inriktning

Aktiefond med global inriktning

Årlig avkastning sedan start

(R SEK) = 10,4 % per december 2018

Min. insättning

(R SEK) = 100 SEK
(I SEK) = 20 000 000 SEK

Förvaltningsarvode

(R SEK) = 1,4 % per år + 10 % prestationsbaserad avgift
(MSCI AC World NTR $ i SEK)
(I SEK) = 0,7 % per år + 10 % prestationsbaserad avgift
(MSCI AC World NTR $ i SEK)

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Ja

PPM

422709

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hem Våra fonder Coeli Global Selektiv