Varför spara i aktier

Det första och främsta skälet till att spara i aktier är för den höga avkastningen – det är den bästa sparformen om man vill bygga upp en förmögenhet långsiktigt. Stockholmsbörsen har ökat i värde med 16 procent per år i genomsnitt de senaste 38 åren. 16 procent! Det är fantastiskt, eller hur? Det gör Stockholmsbörsen till en av de bättre aktiemarknaderna i ett globalt perspektiv. Ett viktigt skäl till det är sannolikt att våra svenska företag varit exceptionellt duktiga på att växa internationellt.

Nu är ju som bekant historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning men under förutsättning att den globala ekonomin växer, tack vare befolkningstillväxt och produktivitet, bör bolagen öka sina vinster och aktiekurserna stiga. Det är nämligen bolagens vinster som över tiden bestämmer börsutvecklingen.

I dagens rådande lågränteklimat, som förklaras av den låga inflationen, anser vi att en årlig avkastning på aktieinvesteringar på 6–7 procent är bra- något som andra tillgångsslag har svårt att slå. Men räkna inte med den höga avkastningen på 16 procent som nämns ovan. Med lägre inflation och räntor, som vi upplevt under många år nu, är det rimligt att förväntningarna på framtida avkastning sjunker, och det gäller alla tillgångsslag.

Det andra skälet, som är lika viktigt för mig som det första, är att det är roligt och allmänbildande att spara i aktier. Det är klart att det är viktigt att få avkastning på aktieplaceringarna, att tjäna pengar, men jag älskar aktiemarknadens dynamik, att det hela tiden kommer ny information som ska analyseras och att jag aldrig blir fullärd – det finns alltid nya bolag att analysera och nya saker att lära sig. Undersökningar visar att aktieintresserade människor är mer benägna att läsa nyheter och hänga med i samhällsdebatten. Jag tycker kunskap är roligt. Och speciellt om jag kan tjäna pengar på det. Att börsen ger oss ”vanliga dödliga” möjligheten att bli ägare i fantastiska bolag vill jag ta tillvara på.

Något som jag tror är underskattat bland aktieintresserade människor är att det går att värdera bolag i och med att de genererar kassaflöden. Guld har inget värde i sig. En tavla har inget värde i sig. Det är saker som inte genererar kassaflöden och därför är värdelösa. Det betyder inte att de inte kan säljas till höga belopp – pris är inte samma sak som värde. För att en tillgång ska ha ett värde måste den generera ett kassaflöde. En tillgång som inte genererar kassaflöde kan ha ett pris, men inte ett värde. Tjusningen med aktier är att bolagen genererar kassaflöde och därmed går att värdera. Det är mitt tredje argument för att spara i aktier. Värdet på bolaget bestäms av de kassaflöden det genererar och risken i dessa kassaflöden, och det tycker jag är viktigt att ha en uppfattning om. Att räkna fram ett bolags värde är en grundläggande del av mitt analysarbete. De bolag som har bäst förutsättningar att generera kassaflöde, givet risken och aktiemarknadens förväntansbild, vill jag äga.

Att vi äger aktier i ett bolag är generellt sett ett resultat av vår bedömning av bolagets förmåga att generera kassaflöden långsiktigt i kombination med hur vi ser på bolagets värdering. Det är så vi väljer aktier. Vi anser att den här genomlysningen av bolag är en viktig samhällsfunktion som tvingar bolagen att prestera på topp och därmed generera maximalt med värde till sina stakeholders, som inte enbart består av bolagets aktieägare. Vår ambition är att hitta morgondagens vinnare och köpa dessa tidigt för att kunna vara med under en längre värdeuppgång.

Varför spara i aktier:

  • För den höga avkastningen – det är den bästa sparformen om man vill bygga upp en förmögenhet
  • För att det är roligt och allmänbildande
  • För att det går att värdera bolagen i och med att de genererar kassaflöden

Författare

Mattias Eriksson
Portfolio Manager